Voorbeeldbrief geld lenen

lenen kost geld
Een voorbeeldbrief geld lenen komt misschien wat onvriendelijk over maar is toch de beste keus als je geld wilt lenen aan vrienden of een lening wilt hebben van je ouders. Het contract schept duidelijkheid hoe de lening terugbetaald wordt, tegen welke rente en (niet onbelangrijk) wat de stappen zullen zijn als de lener niet in staat is om zijn lening te betalen. De voorbeeldbrief kan worden gedownload van diverse sites op het internet. Na het invullen onderteken je het contract. Het beste is om twee exemplaren te maken zodat beiden een originele brief hebben na het ondertekenen.

Niet gelijk aflossen?
In de voorbeeldbrief kan worden afgesproken om niet gelijk af te lossen maar dit pas na een jaar te doen. Bijvoorbeeld als je een eigen bedrijfje wilt beginnen dan kan het fijn zijn als je het eerste jaar niet de lasten hebt van de lening. De rente van het eerste jaar wordt wel meegerekend en opgeteld bij de rente van de overige jaren. De belastingdienst wil dat beide partijen een marktconforme rente rekenen. De dienst zou er niet mee akkoord gaan als men geen rente (of een te lage rente) zou betalen over de lening.

Lening direct opeisbaar
In het contract kan een artikel staan dat de lening direct beëindigd wordt door opzegging van de kredietverstrekker. Zo’n beding zal in de praktijk niet zo gemakkelijk te innen zijn. De lener zal meestal niet zoveel geld voorhanden hebben. Bij ruzie kan de boel escaleren. De kredietverstrekker moet hier in alleen in het uiterste geval gebruik van maken.

Registratie bij belastingdienst
Sinds 2014 registreert de belastingdienst geen onderhandse leningen meer op verzoek. Alleen akten waarvan registratie wettelijk is vereist worden nog geregistreerd zoals akten met pandrecht. Een voorbeeldbrief goedkoop geld lenen wordt niet geregistreerd.