Sociale bank

lenen kost geld
Als je aan sociale bank denkt dan denk je willekeurig dat het makkelijker is om een lening te krijgen. Klopt dit ook? Wat is een sociale bank en waar kun je ze vinden?

Sociale bank is aangesloten bij schuldhulpverlening
Sociale Banken Nederland (SBN) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en 24 sociale kredietbanken. Ze zijn alle aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat een koepelorganisatie is voor de schuldhulpverlening. In totaal zijn er 90 sociale instellingen en bedrijven bij de NVVK aangesloten. De leden hebben een sociale doelstelling en zijn niet gericht om een maximale winst te behalen zoals de gewone banken.

Wie kan er geld lenen?
De voorwaarden om een goedkope lening te krijgen bij de sociale bank zijn anders dan bij de gewone bank. Men kan er terecht als men minder dan 130% van het bruto minimum loon verdient. Per 1 juli 2017 bedraagt het minimumloon voor iemand van 23 jaar en ouder €1565. Als je dit x 130% doet dan ligt de grens om te lenen bij een sociale bank op €2035 bruto. Ook mensen met een BKR notering, problematische schulden en een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen bij de sociale bank terecht. Ben je zzp’er of ondernemer dan kun je er niet geld lenen maar moet je op zoek naar een commerciele bank. Alleen voor particulieren met een laag inkomen komen in aanmerking voor een goedkope lening.

Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Ook de sociale bank wil zijn uitgeleende geld terug zien. Ze hoeven geen winst te maken maar mogen ook geen verlies lijden. Een aanvraag wordt daarom zorgvuldig bekeken. Het maximale leenbedrag hangt af van de persoonlijke omstandigheden. De minimum lening is 500 euro. Het maximum is enkele duizenden euro’s. De terugbetaling is in soepele maandtermijnen met een lage rente. De maximale looptijd van een sociale lening is 60 maanden.

Boetes kwijtgescholden?
Een boete van €225 of hoger mogen van de overheid in termijnen betaald worden. Er zijn plannen om dit ook te laten gelden voor meerdere kleinere boetes die dan gezamenlijk een waarde hebben van €225 of hoger. Kwijtschelden is alleen mogelijk bij een vrijwillige schuldsanering waarbij je onder streng toezicht komt te staan.