BKR registratie verwijderen

lenen kost geld

BKR registratie bij lening afsluiten
Iedereen die een krediet afsluit met een minimale looptijd van 3 maanden en een bedrag van meer dan €500 wordt in het BKR opgenomen. Dit kan een persoonlijke lening zijn, een doorlopend krediet maar ook het krediet van een postorderbedrijf. Hypotheken worden niet registreerd maar wel als men een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen heeft. Mobiele telefoonabonnementen met een gratis mobiel van meer dan 250 euro gaan weer geregistreerd worden bij het BKR. Dit besloot het kabinet onlangs na een advies van de Hoge Raad.

Schulden blijven lang in het BKR staan
Na afloop van het krediet blijven de gegevens ervan nog 5 jaar in het systeem. Studieschulden staan niet in het BKR. Veel afgestudeerden (39%) verzwijgen de schuld bij een hypotheekaanvraag al dan niet bewust. Het BKR zou daarom graag zien dat deze schulden ook in de database komen te staan.

BKR coderingen

Het BKR heeft 2 coderingen: de A (van Achterstand) en H (van Herstel). Daarnaast zijn er 5 bijzonderheidscodes die melding geven dat er iets aan de hand is. Belangrijk om te weten is dat kredietverstrekkers niet verplicht zijn om vooraf aan te kondigen dat ze een bijzonderheidscode hebben geplaatst. Bij een A-codering en H-codering is dit wel verplicht en moet dit vooraf verteld worden aan de klant. Een Code 4 betekent bijvoorbeeld ‘De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar’. En Code 2 staat voor ‘De vordering is opeisbaar gesteld’.

BKR registratie verwijderen (1)

Het is niet nodig om een handleiding te kopen om een BKR registratie ongedaan te maken. Allereerst moet men weten om wat voor BKR codering het gaat en bij welk krediet men deze negatieve registratie heeft opgelopen. Dit kan men zien door naar de website van het BKR te gaan naar de pagina ‘Gegevens opvragen’. Een overzicht op papier kost 4.95 euro. Op het overzicht staan de persoonlijke gegevens + hoe men geregistreerd staat. Als er een negatieve registratie is wordt deze vermeld. Online kost het 7.50 maar dan kan men gedurende 12 maanden de gegevens op het BKR inzien. Het duurst is MijnBKR Premium (12.50 euro). Met dit account kan men ook zien welke kredietverstrekkers de gegevens ingezien hebben.

BKR registratie verwijderen (2)

Na het inzien van de persoonlijke gegevens weet men om welke negatieve registratie het gaat. De volgende stap is dan om een verzoek tot correctie in te dienen bij het bedrjf dat de negatieve registratie heeft gegeven. Het bedrijf kan het BKR opdracht geven de registratie weg te halen. Als men niet tot overeenkomst kan komen dan kan men naar de Geschillencommissie BKR stappen. Het oordeel van de Geschillencommissie BKR is bindend voor beide partijen.