Betalingsregeling

lenen kost geld
Het kan voorkomen dat uw schulden zo hard gegroeid zijn dat aflossen een probleem is geworden. Mocht dit het geval zijn probeer dan tijdig een oplossing te zoeken met uw schuldeisers. Ook voor hen is het beter dat u ondersteund wordt dan dat ze hun geld volledig kwijtraken.

Minnelijke regeling
Als u een betaling in termijnen over een bepaalde periode kunt treffen dan heet deze regeling een ‘minnelijke schikking’. Uw schuld wordt terugbetaald alleen in een langzamer tempo. Als u zich wendt tot de schuldhulpverlening bij uw gemeente dan zullen zij proberen om tot een vergelijk te komen met de schuldeisers. Gaan deze hiermee niet akkoord gaat dan zal er een betalingsregeling volgen. Dit kan voor de schuldeisers een stuk slechter uitpakken dan een minnelijke regeling.

Betalingsregeling met geld van kredietbank
Als de schuld niet erg hoog is dan kan de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) uitkomst bieden. Met een lening van de Gemeentelijke Kredietbank kunt u in 1x keer alle schuldeisers terugbetalen. Voortaan heeft u met slechts met 1 schuldeiser te maken en dat is de GKB. Deze sociale bank rekent een kleine rente omdat ze geen winst hoeven te maken. Uiteraard moet u wel gewoon aflossen anders wordt de lening opgezegd. De Gemeentelijke Kredietbank leent niet aan iedereen. Alleen mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon of ouderen boven de 65 jaar komen in aanmerking. Een andere voorwaarde voor een lening is vaak dat u een negatieve BKR heeft. Heeft u een hoger inkomen dan kunt niet bij de GKB terecht. U zult dan moeten kijken of een gewone bank een lening wilt verstrekken.

Wettelijke schuldsanering
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is een wettelijke regeling om weer schuldenvrij te worden. Schuldeisers kunnen een gedeelte van de schuld terugkrijgen. Het restant wordt kwijtgescholden. Degene met de schulden zal 36 maanden onder toezicht staan. Uw uitkering/salaris wordt beheerd door de bewindsvoerder die de lasten betaalt en u een zakgeld geeft om van te leven. Ook al uw post wordt de eerste 13 maanden naar uw bewindvoerder opgestuurd. De post wordt naderhand aan u doorgestuurd met erop een grote gele sticker. Hierop staat een melding dat de post van de bewindvoerder afkomstig is. Na 36 maanden is men schuldenvrij en kan men met een schone lei beginnen. Schuldeisers kunnen geen geld meer claimen als men eenmaal in de Wsnp regeling zit en ook niet meer daarna.

Betalingsregeling CZ
Als men achter gaat lopen bij zorgverzekeraar CZ met de premiebetaling van de zoegverzekering dan krijgt u eerst twee herinneringen. Hierna volgen twee sommaties (elke sommatie is minimaal 40 euro extra) en daarna stuurt CZ de rekening door naar de deurwaarder. Deze persoon mag beslag leggen op uw inkomsten, huis en huisraad. Bij een achterstand van 6 maanden premiebetaling wordt de wanbetaler aangemeld bij het CAK die voortaan de de premie voor de zorgverzekering automatisch inhoudt. Bovenop deze inhouding komt een hoge toeslag. De maandelijkse zorgtoeslag wordt ook ingehouden door het CAK. Als men een betalingsachterstand heeft kan de zorgverzekering niet opgezegd worden noch is overstappen naar een andere zorgverzekering mogelijk. Het is daarom belangrijk om tijdig een betalingsregeling aan te vragen bij de eigen zorgverzekeraar.

Betaling uitstellen KPN
Bij KPN mag je de betaling van je factuur eenmalig uitstellen met een maand.

Betalingsregeling belasting
Een betalingsregeling van 12 maanden is telefonisch aan te vragen via de belastingtelefoon. Terug betalen van teveel ontvangen toeslag kan in maximaal 24 maanden. Men kan ook uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden.

Boetes kwijtschelden
Een verkeersboete die hoger is dan €225 of hoger mag in termijnen worden betaald. Kwijtschelding is alleen mogelijk als men vrijwillig een schuldsaneringsproject volgt.